მიტროპოლიტი გრიგოლის ვიზიტი ქუთაისში. 2015 წლის ოქტომბერი.

წმ. ნიკოლოზის ეკლესია. ქუთაისი. 2015 წელი.


ქუთაისი. 2015 წლის ოქტომბერი.

No comments:

Post a Comment