2015 წლის ოქტომბერი. ბოსტონი. წმ. ანას ეკლესია. სვინაქსისი.


No comments:

Post a Comment