მ. გელასი (აროშვილი). ჯვართამაღლება.


No comments:

Post a Comment