მიძინება ყოვლადწმიდისა, დიდებულისა დედოფლისა ჩუენისა ღმრთისშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა.


No comments:

Post a Comment