ეპისკოპოს გრიგოლის ვიზიტი საქართველოში, 2014 წელი (3)

28 აპრილი/11 მაისი, განრღვეულის კვირა.
თბილისი, ღვთისმშობლის მიძინების
სახელობის ტაძარი.

No comments:

Post a Comment