ეპისკოპოს გრიგოლის ვიზიტი საქართველოში, 2014 წელი (1)

21 აპრილი/ 4 მაისი, მენელსაცხებელ დედათა კვირა.
თბილისი, ღვთისმშობლის მიძინების
სახელობის ტაძარი.

No comments:

Post a Comment