თეოლოგიური კონფერენცია ამერიკაში
ჩრდილოეთ ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლსიის სამღვდელო სვინაქსისი და საღვთისმეტყველო კონფერენცია. 

ბოსტონი, 4-6 ოქტომბერი, 2013.

No comments:

Post a Comment