ჯვართამაღლების დღესასწაული, 2013 წ.

ყოვლადპატიოსანი და ცხოველსმყოფელი ჯვრის დოგმატი.

No comments:

Post a Comment